Korduma kippuvad küsimused

Milleks hoiustada?

Eesti kapitalil põhinev Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu pakub finantsteenust inimestele, kes on huvitatud rahaliste vahendite hoiustamisest ja oma vahendite mitmekordistamisest, aga samuti ka laenu võtmisest. Me oleme valmis pakkuma oma liikmetele paindlikke teenuseid ja Eesti turul soodsamaid hoiustamis- ja laenuprotsente.

Kes võib astuda liikmeks?

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu liikmeks võib hakata ja uut hoiust avada iga täisealine alaline Eesti elanik. Ühistu liige võib olla ka juriidiline isik, kes on registreeritud Eestis.

Kuidas liituda?

Ühistuga liitumiseks tuleb esitada avaldus:

  1. Interneti teel, täites avalduse vormi (digitaalselt ei ole võimalik liituda)
  2. Meie esindustes aadressil Pronksi tn 3, Tallinn või Küüni tn 5B, Tartu , võttes kaasa isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart või juhiload).
Millised on tasud, mis tuleb tasuda liikmeks astumiseks?

Sisseastumismaks on 10 eurot ja miinimum osakumaks 30 eurot, ülekandega Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu arveldusarvele või sularahas kontoris (Tallinna kontor). Osakumaks – see on investeering, mis hakkab koguma dividende alates 2016. aasta keskelt.

Osakumakse tagastamine?

Juhul kui koostöö kaotab kliendi arvates otstarbekuse, klient võib oma liikmelisuse müüa kolmandale isikule või saada tagasi oma osakumakse Ühistust lahkumisel.

Kuhu investeeritakse saadud raha ja millega on tagatud hoiused?

Kõik hoiused investeeritakse Eesti majandusse. Põhja-Eesti HLÜ ei investeeri aktsiatesse, fondidesse ega pensionifondidesse.  Kõik väljastatud laenud on tagatud kinnisvarahüpoteegiga ja pandiga. Hoiustena kaasatud rahalised vahendid paigutatakse laenudesse, mis on tagatud kinnisvara hüpoteegiga. Samal ajal pööratakse erilist tähelepanu laenuvõtja tagatiste ja maksevõime hindamisele, mis iseenesest on levinud rahvusvaheline tava ja võimaldab vähendada võimalikke riske. Seega, sellist laenuväljastamise viisi võib pidada piisavalt usaldusväärseks ja turvaliseks nii finantseerivale ühingule kui ka selle investoritele, kelleks antud juhul on hoiustajad

Riskide maandamine Põhja-Eesti HLÜ´s?

Põhja-Eesti HLÜ tegevust reguleeritakse ja teostatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. Tulenevalt Eesti Panga poolt kehtestatud määrusele on kõik Hoiu-laenuühistud kohustatud koostama ja esitama igakuiselt hoiu-laenuühistu bilansi, hoiu-laenuühistu kasumiaruande ning kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande. Ühistu kohustuste tagamiseks moodustatud reservkapital, mille suuruseks on vähemalt pool osakapitalist. 2016 aastal lisaks kohustuslikule reservile täiendav vabatahtlik reserv, et katta mittetagastatavate laenudega seotud võimalikke riske. Põhja-Eesti HLÜ pakub tagatisega laene maksejõulistele klientidele ning sellega teenitakse raha hoiustajatele.

Pärimise protseduur?

Liikme surma korral kanduvad kõik õigused üle läbi pärimise. Pärandi avanemisel ehk pärandaja surma korral läheb tema vara üle tema pärijatele. Kui pärandaja surma hetkel puudub kehtiv testament ning pärandaja ei ole sõlminud pärimislepingut, päritakse vara seaduse järgi. Pärijate väljaselgitamiseks ning pärimistunnistuse saamiseks tuleb notari juures algatada pärimismenetlus. Pärandi vastuvõtmisega lähevad pärijale üle kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis oma olemuselt on lahutamatult seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna. Kui pärija võtab pärandi vastu, siis pärandvara hulka kuuluvate esemete omand loetakse talle üle läinuks tagasiulatuvalt alates pärandi avanemise ajast. Kui pärandi on vastu võtnud mitu pärijat (kaaspärijad), kuulub pärandvara neile ühiselt.